От днес влизат в сила редица изменения по отношение организацията и провеждането на изпитите на кандидатите за шофьори, съобщава БНР. Новата електронна система е част от електронното правителство и от цялостната политика на Министерството на транспорта за въвеждане на електронни услуги. С цел да се премахнат корупционните практики, електронен жребий вече определя кой изпитващ в кой от центровете да изпитва.
В автошколите ще се използва електронен регистър, който няма да позволява по средата на обучението на вече започналият курс да бъдат добавяни нови кандидати.

„Ще се вписват преподавателите, превозните средства, вътрешните изпити, които се провеждат”, каза директорът на автомобилната администрация Димитър Ганев.

Въвежда се и електронен график, с който се определят датите за провеждането на изпитите. Учебните центрове сами ще избират датата, на която да представят кандидатите, които са обучили.

Сами ще заплащат и таксите за изпита по електронен път и няма да се налага подаването на документи на хартиен носител. Въвежда се таблетът, с който ще работят изпитващите и ще отбелязват грешките, допускани от изпитвания.

Накрая оценката се извършва автоматично и тя автоматично ще се нанася в изпитния протокол. Ще се съхраняват и снимки на изпитвания в случайно избран момент.

„Целият запис от изпита, всеки, които е полагал изпита, може да го види след това в интернет, но само той да го види”, обясни Ганев.