Експериментален модел, заимстван от опита на Великобритания за борба с младежката безработица, ще бъде подложен на изпитания в Русе. Това съобщиха от сдружение „Българско-румънски трансграничен институт по медиация“ /БРТИМ/, което работи по проект „Без граници в заетостта“, спечелил финансиране от 279 806.60 лв. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Представители на Агенцията по заетостта, в това число и директорът на русенското Бюро по труда Баки Солак, са почерпили опит от институции в Бристол и Кардиф. 
Експериментът в Русе започва през юни и ще продължи до септември. 20 младежи, регистрирани в Бюрото по труда, ще се срещат с персонални консултанти не един път, както е обичайно, а два пъти месечно и ще получават насоки как сами през интернет да търсят заетост. На финала ще се проведе тест при експерименталната група и при друга, контролна - от младежи, които ще получават консултации по приетия и сега ред. Резултатите могат да послужат за трайно въвеждане на добрата британска практика в работата на бюрата по труда в цялата страна, коментира Ивайло Иванов, председател на БРТИМ. Зам.областният управител Айлян Карамехмедова поздрави сдружението за действията им по активиране на мотивацията на младите хора за включване в реалния трудов пазар.