Публичният дълг ще нараства, прогнозират от Световната банка.

Световната банка представи днес доклада си "Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: възможни варианти за България". От Световната банка отбелязват, че населението на само две европейски страни, Германия и Италия е по-възрастно от населението на България.

През 2012 година средната възраст на българите е почти 43 години, а според прогнозните очаквания до 2050 година един на всеки трима българи ще бъде на възраст над 65 години и само един на всеки двама българи ще е в трудоспособна възраст.

Експертите на Световната банка смятат, че България е изправена пред много по-голям стремителен спад на населението в трудоспособна възраст в сравнение, с която и да е друга страна по света. Въпреки това се смята, че промени в политиките и стратегическите мерки в някои области от ключова важност могат да помогнат за намаляване на последиците от продължаващите демографски промени.

От Световната банка смятат, че подобряването на финансовата устойчивост на пенсионната система ще изисква взимане на трудни решения и дори предлагат да се увеличат пенсионните вноски. Малко увеличаване на пенсионните вноски може да бъде обсъдено, но не препоръчваме голямо увеличаване, изравняването пенсионната възраст за жените и мъжете също е добра идея.

Това коментира днес Дорте Домланд, старши икономист в регион Европа и Централна Азия на Световната банка и основен автор на доклада. В бъдеще смятаме, че все по-малко хора ще имат пенсионни права, ето защо едно от предложенията, които правим е въвеждането на универсална пенсия, каза още експертът.

Световната банка предлага да се мисли за разширяване на дългосрочните грижи, така че възрастните хора да получат нужното внимание и грижа и за мерки за повишаване на спестяванията. Нужни са и мерки за повишаване на производителността и мерки за увеличаване на работната сила, инвестиции в образованието и подобряване на здравеопазването.