Нотариалната камара на Република България се присъединява към партньорите на УНИЦЕФ в България в подкрепа работата на организацията по програми, свързани със закрила на детето, ранно детско развитие, осигуряване на достъп до образование и здравеопазване.

„Ние от Нотариалната камара на Република България вярваме, че всички деца имат право да растат като пълноценни и уверени личности. Дълбоко сме убедени, че само с общи усилия можем да постигнем целите си и да помогнем на децата в нужда. Каузата „ЗАЕДНО за всяко дете” ни накара да обединим усилията си в името на нещо, в което виждаме смисъл: НАШИТЕ ДЕЦА, ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ, НАШЕТО БЪДЕЩЕ. Надяваме се, че чрез нашата помощ УНИЦЕФ ще успее да развие своите проекти, свързани с приемната грижа, хуманитарните кризи, децата с увреждания, ранното детско развитие и работилницата за родители”, заяви Г-н Красимир Катранджиев, Председател на Съвета на нотариусите.

„За УНИЦЕФ партньорствата в името на децата са изключително важни и именно затова ние внимателно подбираме своите партньори. Убедени сме, че подкрепата от страна на Нотариалната камара, на която от днес нататък неминуемо ще разчитаме, ще има съществен принос в изпълнението на мисията на УНИЦЕФ да осигури закрила и защита на правата на децата в България“, споделя г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

За Нотариалната камара на Република България:
Свободният български нотариат функционира от 1 октомври 1998г. Тогава 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори и така поставят началото на Нотариалната Камара в България. Оттогава Българският съвременен нотариат е гарант за стабилноста на гражданския оборот и в услуга на обществото. Днес в България развиват своята дейност 613 нотариуси, които всекидневно се стремят чрез професионализма си да осигурят на гражданите перфектната правна сигурност, предвидимост и стабилност в социалните отношения.   
Първото Общо събрание на Нотариалната камара се провежда на 24 октомври 1998г., когато се избира и нов Съвет на нотариусите, гласува се Уставът на Нотариалната камара и две резолюции. С първата резолюция се приема създаването на регионални колегии на Нотариалната камара, които отговарят на 5-те региона на Апелативните съдилища в България: Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, София-област. С втората резолюция са приети основните принципи на Международния съюз на Латинския нотариат като е водещо желанието на Нотариалната камара на България да се приобщи към семейството на Латинския нотариат
На редовното Общо събрание на 30 януари 1999г. заради големия брой нотариуси в София-град е взето решение да се създаде самостоятелна регионална колегия само за София. От месец октомври 1999г. Нотариалната камара започна издаването на

Нотариален бюлетин. В  края на 1999г. се провежда втори конкурс за нотариуси и още 120 души се присъединяват към редиците на свободните нотариуси в България. Година по-късно на редовно Общо събрание на Нотариалната камара се приема Етичен кодекс на нотариусите в Република България.

Нотариалната камара на Република България поддържа контакти с Нотариалните камари от Европа, Северна, Централна и Южна Америка, Азия и Африка, членове на Международния съюз на Латинския нотариат, както и комисиите на Международния съюз. Още през 1998г. в Секретариата на съюза бе депозирана кандидатурата на Нотариалната камара на България за членство в Международния съюз на Латинския нотариат. През 2001г. е постигнато съгласие представители на Българския нотариат да участват в качеството на наблюдатели в работата на Комисията по въпросите на Европейския съюз.
С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат на 19 октомври 2004г., Нотариалната камара на Република България е приета за пълноправен член на съюза.

Българският нотариат е член на Съвета на Нотариатите от Европейския съюз и активно участва в неговата работа.
За повече информация: http://www.notary-chamber.org