110 безработни ще бъдат назначени в област Русе по програма „Сигурност“, за да пазят имуществото на хората по селата от кражби. Зам. областният управител Айлян Карамехмедова съобщи, че заявката е била за 366 души, но Агенцията по заетостта е одобрила 110. Назначенията би трябвало да станат факт до края на този месец, но все още списъците с хората не са пристигнали в областна администрация от полицията, където кандидати се проверяват за чисто съдебно минало и висящи производства.
Най-много бройки ще има за община Русе - 26. В Семерджиево, Червена вода, Тетово, Хотанца, Сандрово и Ново село ще работят по 4 пазачи.
Само в Просена ще са двама. В Беленско ще има общо 20, по 4 за селата Дряновец, Лом Черковна, Полско Косово, Ботров и Стърмен. За Борово са отпуснати 12 бройки - по 4 в Горно Абланово, Обретеник и Батин. 12 охранители ще бъдат разпределени и в сливополските села Кошарна, Голямо Враново и Малко Враново. Ветово ще разполага с 14 охранители - за Кривня двама, а за Глоджево, Смирненски и Сеново по 4. В община Иваново Тръстеник и Сваленик ще имат по 4 пазачи, а в Табачка ще бдят двама. По 8 бройки получават Две могили и Ценово, съответно за селата Бъзовец и Чилнов и за Нов град и Кривня.
Подбрани са населени места, в които няма  полицейски управления и участъци. Освен това отпуснатите бройки били съобразени с криминогенната обстановка и броя на жителите. 
Айлян Карамехмедова съобщи, че задължително изискване е охранителите да патрулират по двама. Там, където те са по 4, ще работят на две смени. Те ще сигнализират полицията при риск от извършване на престъпления, ще съдействат да не се допускат кражби и други противозаконни посегателства, ще следат за обществения ред. Наетите сътрудници ще получават 340 лева и осигуровки за 8-часов работен ден.