Строежът на подземния паркинг на Доходното здание е размразен от 16 септември, след като близо година се чакаше препроектирането на подхода към него. Сега вече работници на „Роан 90“ ще могат да довършат автомобилната рампа, за да не влиза оттам дъжд. Освен това ще бъде отведена и водата между съседните на строежа сгради към канализацията. Върху плочата на кота нула ще има хидроизолация и консервация, водоплътни тротоари откъм „Черно море“ и „Александровска“. Всичко трябва да е готово до 25 ноември.