Проектът "Южен поток" е едновременно значим стратегически и инвестиционен проект за България. От гледна точка на енергетиката той е стратегически, защото ще превърне страната ни в най-големия газопреносен и газоразпределителен център на Балканите. В същото време газопроводът е и важен инвестиционен проект с много ясни финансови, икономически и социални ползи за нас.

Това стана ясно по време на съвместната пресконференция на компанията "Южен-поток България", със съакционери БЕХ и "Газпром" в София, предаде БГНЕС.

Приходите за българския бюджет в следващите 15 години след въвеждане в експлоатация през 2018 г., отново по предварителни изчисления, ще съставляват 2,84 млрд. евро. България ще спести около 600 млн лева от намаляването на лихвата от 8 на 4.2 на сто.

"Южен поток" е най-мащабният международен инфраструктурен проект, изграждан в България за последните няколко десетилетия. Газопроводът е ключовата директна връзка между най-големите в света залежи на природен газ в Русия и потребителите в целия ЕС.

По време на преговорите българската и руската страни постигнаха важен пробив. Българският енергиен холдинг и "Газпром" потвърдиха, че могат да дадат на проектната компания възможността да предостави достъп за използване на капацитета на газопровода от трета страна. Трябва да се подчертае, че компанията "Южен поток България" е създадена съгласно българското законодателство и от юридическа гледна точка е възможен достъпът на трета страна до газопровода. От техническа гледна точка това е въпрос на търговски взаимоотношения и зависи изцяло от бъдещия инвеститор - концесионер. Той ще трябва да изготви инвестиционно намерение за изграждане на подходяща система за транзит и достъп до газопровода "Южен поток".

Проектът "Южен поток" ще се самоизплаща от таксите, които страната ни ще получава от руската страна при експлоатацията му. Българският бюджет ще получи под формата на данъци, такси, социално осигуряване, пенсионно осигуряване и други плащания (по предварителни изчисления) на около 5 млрд. лева за периода само до 2040 г.

Позитивите в дългосрочна перспектива за българската икономика и енергетика от проекта Южен поток са явни. За да ги защити на българската страна й предстои много работа в краткосрочен план. Съвместно с руските партньори София ще продължи да поддържа интензивния и ефективен ритъм на работа. Вече е съгласуван и най-актуален вариант за развитието на проекта по години, при който строителството на целия обект се ускорява и приключва до края на 2017г.

Етапите са следните: 1. В началото на декември 2015 – януари 2016г. се достига капацитет от 15,75 млрд. куб м/г.; 2. В началото на 2017г. се достига капацитет от 47,25 млрд. куб м/г.; 3. В началото на 2018г. се достига пълния капацитет от 63 млрд. куб м/г.

"Южен поток" и рестартирането на икономиката

Проектът дава положителен ръст в развитието не само на енергетиката, но и ще рестартира икономиката на страната ни. В България газопроводът ще премине през територията на 11 административни области: Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Северозападна България е сочена за един от най-бедните региони в Европа. С реализирането на проекта "Южен поток" имаме шанса това да се промени, защото газопроводът ще осигури устойчивото развитие на цяла Северна България и не само на нея, а на цялата страна. Проектът ще създаде над 3000 работни места и пряка ангажираност на българските фирми и специалисти в изграждането му, а по-късно и още работни места в годините на експлоатацията му.

"Южен поток" е допълнителна бизнес възможност за българските компании от различни сфери на икономиката. Ангажирани ще бъдат строителни компании, транспортни и снабдителни фирми, производители, доставчици, търговци, и други.

Проектът ще създаде устойчиви работни места. Български специалисти ще са пряко ангажирани в изграждането му, а по-късно са гарантирани и още работни места в годините на експлоатацията му. Около 2500 човека ще бъдат наети на годишна база за периода на строителство. Прогнозата е бройката на заетите да достигне 5000 с прибавянето на работници и персонал от съпътстващи строителството дейности. Очакванията са около 250 човека годишно да получават заетост за периода на експлоатация.

"Южен поток" - значение и цифри

Проектът е нова газопреносна система за транспортиране на природен газ от Русия през акваторията на Черно море и Балканския полуостров до европейския пазар за страните от Централна и Южна Европа. "Южен поток" значително увеличава сигурността на газовите доставки за България, региона и ЕС. В средна и дългосрочна перспектива търсенето на газ в Европа ще се увеличава и газопроводът значително ще увеличи сигурността на газовите доставки за България, региона и ЕС и ще подпомогне диверсификация на енергийните маршрути - цел, съобразена с изискванията на ЕС.

Проект "Южен поток" няма да повлияе негативно на приходите на българския мрежови оператор "Булгартрансгаз" ЕАД по действащия Транзитен договор до 2030 г. На територията на България газопроводът е с обща дължина на трасето около 540 км и общ капацитет 63 млрд. куб. метра газ годишно.