Русенският районен съд отърва пенсионер от 250 лева глоба заради неподадена в срок данъчна декларация. Човекът се води самоосигуряващ се. Съвестно внесъл здравните си вноски през 2012 година, но пропуснал да подаде декларация за тях. И данъчните веднага му съставили акт за нарушение, след което му наложили и санкцията.
Наказаният се видял в чудо, защото е сам, едва преживява с доходи, които не стигат и до минималната заплата, а на всичкото отгоре се грижи и за психичноболен син, който е почти пълен инвалид. И с последна надежда тръгнал да оспорва санкцията в съда. А там спечели - магистратите прецениха нарушението му като, меко казано, „маловажно“. Още повече, че човекът не се е крил, внесъл е парите, които е дължал на държавата, и никога преди това не бил извършвал нарушение.