Създаване на българо-румънска комисия с участие на специалисти от бюрата по труда в Русе и Гюргево и организиране на съвместна трудова борса. Това са част от предложенията за бъдещо сътрудничество в социалната сфера, които обсъдиха представители на русенската областна администрация и окръг Гюргево. В срещата участие взеха областният управител Венцислав Калчев, заместниците му Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова, съветникът на председателя на Окръжен съвет Гюргево Йонел Мускалу и румънски трудови експерти.