За 23 септември е насрочено делото във Върховния административен съд /ВАС/, по което бизнесменът Красимир Даков обжалва решението на русенските магистрати относно статута на заведението му „План Б“. Според Административния съд в Русе преместваемият обект всъщност е строеж и трябва да се събори. До това решение се стигна, след като Даков обжалва заповедта на кмета Пламен Стоилов за премахване на обекта. ВАС е последната инстанция, чието произнасяне е окончателно.
Както „Утро“ писа, около заведението се заведоха две дела за двата отделни обекта - самото кафене и навеса над него. Все още обаче се очаква русенските магистрати да се произнесат за статута на слънцезащитното съоръжение - дали то е преместваемо или е строеж и трябва да се събори.
Самото дело, с което Даков обжалва издадените заповеди, започна през октомври. По него се произнесоха три вещи лица от Плевен, чието становище бе че не е невъзможно заведението да се премести с кран или с хеликоптер. Според тях преместването му ще бъде трудно по-скоро заради големите му габарити, които при извозване биха запушили улици или повредили имоти и автомобили, отколкото заради техническите му параметри.