В сравнение с 2011 година, през 2012 година исканията за прилагане на СРС-та са намалели с 4,1 %, отчитат от прокуратурата и разследващите органи в годишния си доклад.

През 2012 г. прокурорите са направили общо 2596 искания за прилагане на СРС-та до съда, при 2936 за 2011 г. Почти всички искания са уважени. Данните на практика показват, че в сравнение с предходната 2011 г. и направените искания и уважените от съда намаляват. Броят на лицата, по отношение на които са разрешени СРС през 2012 г., е 1609. Тук се включват и лицата, за които СРС е разрешено през 2011 г., но през 2012 г. е направено допълнително искане за продължаване на срока и то е уважено. Предадените на съд лица, спрямо които са използвани СРС, са 440.

От държавното обвинение напомнят, от началото на март тази година в прокуратурата бе въведен Електронен регистър на специалните разузнавателни средства, използвани в досъдебното производство. Справочната информация от регистъра осигурява възможност за анализ на дейността по използването на СРС в досъдебните производства и предприемане на необходимите организационни мерки за подобряване на работата на прокуратурата по тези дела.

От доклада става ясно, че през 2012 г. 213 лица са осъдили прокуратурата по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Размерът на присъдените обезщетения по този закон срещу прокуратурата по влезлите в сила съдебни решения е близо 2 милиона лева. По силата на този закон всеки, който смята, че по някакъв начин е ощетен от прокуратурата, може да се опита да я осъди.

Става дума за случаи на наложено задържане под стража, което в последствие е отменено, обвинение в извършване на престъпление и в последствие лицето е оправдано или налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, а което на по-късен етап е отменено. Сред случаите, при които някой може да осъди прокуратурата по този закон е и незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.