Трите русенски риболовни клуба „Стари видри“, „Мач Тийм“ и „Стримерите“ изригнаха срещу директора на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Драгомир Господинов и в съвместна декларация изразиха възмущението си от арогантното му отношение не само към тях, но и към подчинените му. Според тях, проведената в София съвместна среща за разрешаването на определени места за нощен риболов е протекла в изключително тягостна обстановка и липса на конструктивен диалог.
„Без адекватно обяснение бяха отхвърлени направените предложения от регионалните звена на ИАРА и отправени несъстоятелни обвинения към риболовните клубове за наличието на бракониери сред членовете им. Изпълнителният директор поиска от клубовете да дадат гаранции и обявят график за патрулиране на участъците, с което вмени на риболовците неприсъщи полицейски функции. Създаде се впечатление за липса на адекватен диалог между държавната институция и риболовците“, се казва в декларацията.
Представителите на риболовците Родан Цанев и Павлин Зарков бяха категорични, че няма да приемат клубовете да се превърнат в някакви стражари, които да вършат работата на ИАРА, за която тя получава пари от държавния бюджет и данъците им. Можем да се ангажираме с някаква агитационна кампания против бракониерството, да разпространим телефоните на Агенцията, където да се подават сигнали, да разясняваме законовите ограничения, но не и да преследваме самите бракониери. А директорът на ИАРА дори поиска от нас поименен списък на дежурещите нощем, за да се знаело кой ще отговаря, ако се случи нещо, възмутиха се риболовците.
Русенските клубове ще търсят подкрепа от съмишлениците си в цялата страна, за да представят пред Агенцията съгласувана обща позиция. След назрелия конфликт, за разрешаване на техния проблем те разчитат най-вече на обществения натиск срещу държавната институция.