Близо 5 години след началото на глобалната финансова криза лихвите по жилищните кредити на домакинствата се върнаха на нивата отпреди кризата, показва анализ на изследователската и консултантска компания „Индъстри Уоч“. Средната лихва по новоотпуснати банкови кредити за покупка на дом през юни са 7.37% за заеми в евро, колкото бяха и в разгара на имотния балон през 2007 г. Основната разлика е, че тогава банките са отпускали средномесечно около 300 млн. лева под формата на нови ипотечни заеми или над 3 пъти повече, отколкото сега.
През второто тримесечие на 2013 г. средните пазарни цени на жилищата отново се понижиха в сравнение с първото тримесечие на годината, но този път съвсем слабо. В края на юни цените на имотите в градовете в страната достигат 866 лева на кв.м. В рамките на 12 месеца, т.е. спрямо юни 2012 г., цените на апартаментите са намалели с 20 лева на кв.м или с около 2%. В 4 от 28 области е отчетен ръст на цените на годишна основа, а в останалите има леко понижение.
Паралелно с това се наблюдава поредно увеличение на сключените сделки. През второто тримесечие на 2013 г. са вписани почти 56 хиляди продажби на имоти, което означава над 228 хиляди за последните 12 месеца. Към юни 2013 г. има ръст от 9% на 12-месечна основа, като пазарната активност видимо се увеличава през последните месеци. Тези данни обаче включват сделки както с апартаменти, така и с други имоти, включително земеделска земя и затова следва да бъдат интерпретирани внимателно.
Понижението на цените на жилищата след кризата паралелно с растежа на доходите на служителите със средни и високи заплати доведе до трайно нарастване на покупателната способност на населението, измерена в кв.м жилищна площ. Същевременно много от по-заможните домакинства продължават да акумулират спестявания в банка, като влоговете в размер между 50 хил. и 200 хил. лева достигат 8.7 млрд. лева към края на юни. Част от тези спестявания ще се насочват към покупки на реални активи, в т.ч. и на жилища и особено на подценени имоти, които се продават спешно при добро съотношение цена/качество.
Цените на жилищата вероятно ще продължат да се колебаят около текущите стойности до края на настоящата 2013 г. От пиковите стойности преди началото на кризата досега жилищата в България са се обезценили с 39%, като по-голямо понижение в ЕС е отчетено единствено в Ирландия според данните на Европейската централна банка. От тази гледна точка потенциалът за нов сериозен спад на цените в България вече е до голяма степен изчерпан, поне в сравнение с други европейски страни, в които в момента имотите изглеждат надценени.
От друга страна, българската икономика се свива през второто тримесечие на годината при спад на инвестициите и потреблението на домакинствата. Имайки предвид и сравнително ниската ипотечна активност до момента, няма фактори, които биха довели до съществено увеличение на цените в следващите няколко тримесечия. Ето защо сценарий на запазване на сегашните нива на цените с малки колебания е най-вероятен в следващите месеци, смятат експертите на „Индъстри Уоч“.