Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT, която ще се проведе в периода 4 - 7.07.2014 г. в. Париж, Франция.

WHO’S NEXT e специализирана промоционална проява в областта на модата и е призната за една от най-значимите в Европа. Провежда се от 1994 г. два пъти годишно. В промоционалната проява участват моделиери и производители на модни марки, обувки, дрехи, бельо, платове, трикотаж и модни аксесоари.

Агенцията поема разходите на участниците за:
·        Наемане на изложбена площ
·        Проектиране и изграждане на изложбен щанд
·        Наемане на оборудване и обзавеждане
·        Регистрация на изложителите
·        Включване на изложителите в официалния каталог
·        Издаване на брошура
·        Рекламиране на участието.

Заявките за участие се приемат до 30 май 2014 г. включително.

Подробна информация за условията за участие на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 80, e-mail: [email protected], Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 79 88, e-mail: [email protected]

Националното участие на български компании на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари WHO’S NEXT се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.