Марина Кьося и Диана Герги от Молдова са двете пълни отличнички на Русенския университет, които имат чуждестранен паспорт. Марина учи международни икономически отношения, а Диана - промишлен дизайн. Те и още 32-ма техни колеги бяха наградени за отличен успех от ректора проф.Христо Белоев и поздравени от цялото академично ръководство.
В момента в Русенския университет се обучават над 500 чуждестранни студенти и докторанти от Албания, Виетнам, Гърция, Йемен, Кипър, Македония, Молдова, Руската федерация, Сърбия, Турция и Украйна.