Замяната на държавните гори в Лесопарка и парк „Приста“ с общински е на финалната права. Вчера Общинският съвет на Русе даде съгласие за реализиране на процедурата и определи конкретните имоти, които ще бъдат заменени.
Точката влезе извънредно в дневния ред, а кметът Пламен Стоилов обясни, че за замяната вече е получено съгласието на Изпълнителната агенция по горите,             Регионалната дирекция по горите-Русе и на ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав“. Дългогодишната битка на Община Русе да стане собственик на Лесопарка и на Западен парк „Приста“, за да ги развива като атрактивни зони за отдих, никога не е била толкова близо до финала, колкото е сега, каза кметът пред съветниците и специално благодари за това на депутатите Ферихан Ахмедова и Добрин Данев, зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов и областния управител Венцислав Калчев.
Общинските горски имоти, с които държавните гори в двете зони ще бъдат заменени, са 29 и се намират в землищата на Хотанца, Ново село и Русе. Общата им площ е 5 422 524 кв. метра, а оценката им е 14 472 753 лева.  Държавните територии в Лесопарка и парк „Приста“ са 45 броя с обща площ 2 223 582 кв.м, а цената им е 13 916 109 лева.
За решението гласуваха единодушно всички общински съветници. То предстои да бъде изпратено в Министерството на земеделието и храните.
Според Ферихан Ахмедова, която има основна заслуга за раздвижването на процедурата, техническата част вече е готова и съвсем скоро може да се очаква предложението да влезе за разглеждане в Министерския съвет. Тя обаче подчерта, че не може да се ангажира с точен срок.
Както е известно, след като получи исканите територии, Общината смята да ги развива като места за отдих, спорт и почивка. Така тя ще може да реализира и проекта за зоопарк в Лесопарка.