Средната сметка за ток на битовите клиенти на „Енерго-Про“ за август е 30,80 лева, съобщиха от компанията. Част от сумата е изчислена по старите цени за дните от месец юли, а останалата - по новите, влезли в сила от 1 август и обхваща потреблението до засичането. Средната консумация за отчетния период е 172,2 кВч.
Данните на „Енерго-Про“ показват, че битовите клиенти на компанията са потребили средно със 7% повече електроенергия през август спрямо предходния месец юли. При сметките за юли, където фактурите са изчислени изцяло по старите цени, средната стойност е с около 2 лева по-ниска - 29,2 лева. Така разликата в средните стойности на сметките през двата месеца е минимална и повишението през август се дължи на по-високото потребление.
Същата ситуация бе регистрирана и за юли-август 2012 година, когато разликата в средната консумация между двата месеца беше около 10 кВч, като отново потреблението през август е било по-високо. В същото време и през двата летни месеца от 2012 година клиентите на „Енерго-Про“ са потребили повече електроенергия спрямо същите месеци от настоящата 2013 година. За потреблението си през август тази година битовите клиенти на компанията ще платят средно с 10% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.
Новите фактури за август се характеризират с две съществени разлики спрямо тези от юли 2013 година. От 1 август по решение на ДКЕВР цените на електроенергията за клиентите на „Енерго-Про“ се понижиха с около 3,5%. Поради това, че отчетният период на по-голяма част от клиентите обхваща дни както от август, така и от месец юли, последните фактури, издадени от компанията, съдържат потребление за два отделни периода и съответно са по две цени.
Другата разлика се отнася до ценовата структура и също е съобразена с решението на държавния регулатор. Съгласно него три от компонентите на крайната цена за електроенергия вече не се изписват в отделни редове във фактурите, както беше до 31 юли, а са включени като стойност в компонента „цена за електрическа енергия“. Това са мрежовите услуги за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи.