Работодателите от Русе очакват минимално намаление на персонала до края на годината, показват анкетите на „Менпауър България“ за нагласите на пазара на труда през четвъртото тримесечие на годината. Средните предвиждания са за нетно намаление на заетостта с 3% за периода октомври-декември. Перспективите са с 20 процентни пункта по-слаби спрямо третото тримесечие на 2013 г. и остават сравнително стабилни в сравнение със същия период на миналата година.
За отиващото си тримесечие работодателите отчетоха ръст на заетостта с 18% и с оглед на отиващия си летен сезон очакванията им могат да се приемат за нормални. Русенските мениджъри обаче са песимисти спрямо колегите си от другите райони на България. От 750 работодатели, участвали в проучване на Менпауър България, 17% заявяват, че възнамеряват да наемат работници в периода октомври-декември, докато 13% планират да намалят своя персонал.
Участниците в проучването отговарят на въпрос: „Как очаквате да се промени заетостта във вашия регион в следващите три месеца до края на декември в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Изследването прави нетна прогноза за заетостта от +4%, което е значителен спад от -10 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и -1 процентен пункт спад на годишна база. Най-оптимистични нагласи за наемане на персонал през следващото тримесечие отчитат работодателите в София и Пловдив - с нетни прогнози от съответно +12 % и +8%.
Най-големи са очакванията на работодателите в сектора производство (+16%) и в сектора финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги (+14%), както и в сектора на строителството (+8%). Секторът хотелиерство и ресторантьорство демонстрира нетна прогноза от -20%, което е рязък спад с -55 процентни пункта спрямо предишното тримесечие.
Секторите на производството, на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите отчитат най-позитивни перспективи за наемане. „Това може да се дължи на ръст в поръчките на международни компании, занимаващи се с изнесени услуги, както и някои скорошни чуждестранни инвестиции.