Над 3 млрд лв. ще бъдат заделени за развитието на регионите по време на новия програмен период. Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, предаде репортер на БГНЕС.

Терзиева подчерта, че по приоритетната ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" са заделени 262 млн. евро за финансови инструменти за жилищните сгради, а 270 млн. евро е сумата за подобряване на градската среда. По приоритета, насочен към образователната инфраструктура ще бъдат на разположение 107 млн. евро, а конкретни бенефициенти ще бъдат 67 общини.

163 млн. евро по ОП "Региони в растеж" са предвидени за социалната спортна и културна инфраструктура, а 143 млн. евро – за интегриран градски транспорт.

По втората приоритетна ос – "Регионална образователна инфраструктура", ще бъдат отпуснати 115 млн. евро за инвестиции в образованието. Целта е да бъдат създадени условия за модерни образователни услуги, а бенефициенти ще бъдат МОН, МЗХ, МК, ММС, висши училища и общини.

84 млн. лв. са предвидени за регионална здравна инфраструктура и за подобряване на условията за адекватна медицинска помощ.

Сумата, която предстои да бъде отпусната по оста "Регионална и социална инфраструктура" възлиза на 51 млн. евро и ще бъде отпусната за инвестиции в здравната и социалната инфраструктура. Конкретни бенефициенти ще бъдат МЗ, общините и центровете за медико-социални грижи, а предефинираните проекти са в съответствие с визията за деинституционализация на децата и Националната стратегия за дългосрочна грижа.

127 млн. евро са предвидени за съхраняване, опазване, развитие и популяризиране на природното и културното наследство на България.

Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъде бенефициент по оста "Регионална и пътна инфраструктура", по която ще бъдат на разположение близо 194 млн. евро. Общините пък ще бъдат бенефициенти по оста "Превенция на риска". Целта е да бъдат насърчени инвестициите за справяне със специфични рискове и свлачища, а отделената сума възлиза на 20 млн. евро.