В спор около необходимите промени в единната данъчно-осигурителна сметка влязоха представителите на синдикалните и работодателските организации по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В началото на заседанието заместник-министърът на финансите Людмила Елкова представи предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С промените се урежда поредността при погасяването на задълженията, като първо ще се погасяват главниците, след това лихвите и разноските. Остава невъзможността лицето да избира кои задължения да погаси първо, обясни Елкова.

"Според нас не е добре да отменяме единната сметка, но трябва да я надграждаме. Имаме готовност да надграждаме. Имаме нагласа да се създаде възможност да се създадат подпараграфи, така че да се види кой какви задължения погасява. Месец по-късно не можем да видим изпълнението на данъците и осигуровките едно по едно. Това е проблем и за бюджета на НЗОК, и за бюджета на ДОО, и за нас. Ние виждаме едно общо число, за което нямаме представа как се разпределя, въвеждането на декларации се бави призна тя.

Сериозният проблем е липсата на възможност лицето да избере кое от задълженията си да покрие, естествено то би предпочело да погаси първо осигуровките си, защото неплащането им означава загуба на права, този въпрос е изцяло законодателен, а аз стоя зад разбирането, че законите се правят заради хората, заяви Елкова. Не е нормално да имаш задължения за 5-6 години назад и никой да не те е потърсил да ги погасиш, за мен лично е задължително да има право на избор какво точно да се погаси, подчерта тя.

От КТ "Подкрепа" и от КНСБ обаче продължават да имат сериозни забележки към принципа на функциониране на единната сметка за плащане на данъци и задължителните осигурителни вноски.

КТ "Подкрепа" са убедени, че от единната сметка трябва да се извадят осигурителните плащания, така както бяха извадени плащанията за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. От синдиката смятат, че трябва да има две отделни сметки, една за осигурителните и една за данъчните плащания.

Работодателите подкрепят както промените в кодекса, така и съществуването изобщо на единната сметка, но повечето работодателски организации смятат, че трябва да се подобри работата на данъчната администрация и софтуера, който се използва за администриране на плащанията на юридическите и физическите лица. Грешката при въвеждането на единната сметка беше, че подценихме капацитета на данъчната администрация и възможностите на софтуера, смята председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той отбеляза, че няма случай, в който палатата да е поискала справка, че е изряден платец и да не се е наложило повторно носене на информация и на платежни. От БСК също поискаха да се работи за отстраняването на проблемите, свързани с функционирането на единната сметка. От АИКБ също подкрепят промените в ДОПК, но продължават да настояват за редуциране на броя на платежните нареждания.