Общината е готова да замени свой имот на бул. „Неофит Бозвели“ срещу идеални части на частно лице в два нейни парцела в Парка на младежта. Кметът Пламен Стоилов внася предложение в Общинския съвет за прекратяване на съсобствеността и за реализиране на замяната.
Лицето, което притежава част от общинските терени в парка, е известният треньор по спортни танци Иван Деспотов. В парцел на ул. „Патриарх Евтимий“ той държи 232,34 идеални части от 522 кв.метра, а в друг имот на ул. „Босна“ с площ 2644 кв. метра има собственост върху 662,88 идеални части.
Още през 2005 година Иван Деспотов иска доброволна делба, но понеже става дума за терени в сърцето на Парка на младежта, това не се случва. Комисията по общинска собственост отлага решението си до приемане на устройствен план на парка и препоръчва частните имоти да се отчуждят.
Тъй като в парка има 8 частни имота и опасността те да се застроят е съвсем реална, през 2006 година тогавашният кмет Божидар Йотов забранява строителството там. Междувременно Общината не предприема отчуждаване, а мотивът й е, че това би излязло солено на бюджета.
През 2009 година Иван Деспотов подава молба за ликвидиране на съсобствеността чрез замяна на неговите части с друг равностоен общински имот с площ 688 кв.метра на бул. „Неофит Бозвели“, а на следващата година настоява, ако се стигне до такава сделка, да се има предвид и общинското жилище, което обитава. Този път Комисията по общинска собственост се произнася в негова полза. А през февруари тази година потвърждава решението си. След това се възлагат и пазарни оценки на имотите.
Днес вече с предложението на кмета до съветниците като че ли се вижда краят на дългогодишната имотна сага. Оценката на общинския парцел на „Бозвели“ е 172 787 лева, а общата стойност на собствеността на Деспотов в парка - 162 469 лева. При замяната той трябва доплати разликата от 10 319 лева плюс данъците и таксите.