През първите три месеца на 2014 г. дългосрочните тенденции, наблюдавани при търсенето на злато през последните пет години, се завръщат. Преживявайки една колеблива 2013 г., търсенето на благородния метал през първото тримесечие на новата година е било 1 074 тона – почти без промяна в сравнение със същия период на 2013 г.
Това твърди Световният съвет по златото (World Gold Council) в своя традиционен доклад за Тенденциите при търсенето на злато (Gold Demand Trends Rreport). Според организацията наблюдаваните тенденции са доказателство, че фундаментите на пазара на злато остават стабилни.

Търсенето на бижута и накити, което заема най-голям дял от глобалното търсене, е било за 571 т през първите три месеца на новата година. Това е ръст от 3% на годишна база, а според World Gold Council е и най-силният годишен старт за сегмента от 2005 г. насам.
По-забележим ръст е бил отчетен в Китай – 10%. Именно Поднебесната империя бе най-големият производител и потребител на злато през 2013 г.

Централните банки продължиха да бъдат силни купувачи, придобивайки 122 т през тримесечието. Въпреки че в относително изражение търсенето на финансовите институции е спаднало с 6% на годишна база, това е 13-ото поредно тримесечие, в което банките са нетни купувачи на злато.

Според World Gold Council това е индикатор, че централните банки се придържат към ангажимента си да диверсифицират своите активи. За сравнение – през първото тримесечие на 2013 г. нетните покупки са били за 122 т, което е с 6% по-малко от същия период на 2012 г.

Вчера централните банки на еврозоната, заедно с тези на Швейцария и Швеция, обявиха, че няма да продават значителни количества злато в следващите пет години.

Те се ангажираха да съгласуват своите бъдещите действия на пазара на ценния метал с цел да бъдат избегнати пазарни смущения. Факт, който може да затвърди позицията на банките като нетни купувачи в следващите тримесечия, а и години. Именно през първото тримесечие сделките на централните банки превишиха отново 100 т.