Скоро собствениците на жилища ще могат контролират пряко как се отчитат водомерите им от местното ВиК дружество. Това е една от мерките, които ДКЕВР предлага да бъде въведена чрез нови единни общи условия, които да са валидни за всички водоснабдителни оператори в страната. Документът все още е на етап проект и е изпратен на компаниите за съгласуване и предложения, пише „Стандарт“.

Идеята е при всички ВиК дружества да се въведе практиката поне веднъж в годината отчитането на показанията на водомерите по апартаментите да става в присъствието на представител на етажната собственост, съобщиха от регулатора. След като той види какви точно данни се записват за потребената вода, да се съставя и двустранен констативен протокол.

Друга новост според проекта ще бъде да не се събират наказателни лихви върху прогнозни сметки за вода, които абонатът не е платил. В много градове и села у нас инкасаторите не засичат водомерите всеки месец, а през няколко. През останалото време се начислява служебно потребление според средната консумация на клиента между двете отчитания.

Сега идеята е за тези сметки да не бъде начислявана лихва. Едва когато има точни данни за консумираната вода и тя не бъде платена, ВиК-то ще може да начислява лихва за просрочие.

Новите единни общи условия ще бъдат подложени и на обществено обсъждане. Но това ще стане, след като в ДКЕВР постъпят коментарите и предложенията на ВиК операторите в страната, до които проектът вече е изпратен.