Остарялата база и лошото състояние на помещенията най-много затрудняват работата на здравните инспектори. Това стана ясно по време на срещата между директора на РЗИ д-р Маргарита Николова, областния управител Венцислав Калчев и неговите заместници Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова. Решението на наболелия проблем е в преместването на инспекцията в предвидената за нея нова сграда, но за завършването и оборудването на лабораториите там са необходими около 1.5 милиона лева от държавния бюджет. Гостите изразиха готовност да помогнат и огледаха застиналия ремонт на новата база.