64-годишният Найден Лазаров от Кюстендил стана първокурсник в ЮЗУ в Благоевград, съобщава в. Струма. Той смята, че 20-годишните му колеги не могат да го конкурират по издръжливост. "Може да срещна голямата си любов....", надява се мъжът, на когото му трябва година за пенсия. Той е ерген и се оказва, че е най-възрастният първокурсник.Лазаров ще следва хореография. Изборът му е доста странен, като се има предвид възрастта му. "Роден съм в с. Горна Малина и още като дете танцувах в местния състав. От 1996 г. живея в Кюстендил и водя танцов състав", разказва първокурсникът на откриването на учебната година.

В младежките си години изкарал един семестър във Висшия селскостопански институт в Пловдив, но се отказъл.