Управлението на автомобил в малките и големите градове означава съвместно съжителство с много различни участници в движението и видове транспортни средства. Това е и истинско предизвикателство, което налага справяне със сложни ситуации на пътя и изисква извършване на множество последователни действия.

Eкипи от специалисти на Opel, разработващи новаторски системи за подпомагане на водача с цел повишаване на ефективността и безопасността на движението в градски условия участват в изследователския проект UR:BAN (“User oriented assistance systems and network management” – ориентирани към потребителя системи за подпомагане и управление на транспортната инфраструктура). Основната цел на отчасти финансирания от германското правителство проект е осигуряването на перспективна във времето и съобразена изцяло с условията на градското движение подкрепа на водачите на леки и товарни автомобили. В проекта си сътрудничат общо трийсет и един партньори от средите на автомобилната и електронната индустрия, софтуерни компании, изследователски институти и представители на местните и общински власти, чиято основна цел е разработката на интелигентни системи за подпомагане на участниците в движението и съвместни решения за управление на трафика в градски условия.

Постигнатите до момента резултати и заключения бяха представени от екипа днес в рамките на презентацията на междинния отчет на проекта UR:BAN, проведена в DLR -Deutsche Zentrum für Luft - und Raumfahrt e.V. (Германски център за въздушен и космически транспорт) в град Брауншвайг.

Продължаващият до 2016 година изследователски проект UR:BAN е разделен на три основни дяла - "Когнитивна асистенция", "Мрежови системи за управление на движението", и "Човешки фактори в автомобилния трафик". "Opel участва като партньор и в трите основни области на проекта ", посочва Mайкъл Ф. Ейбълсън, член на управителния съвет и вицепрезидент по инженеринга на GM Europe. "Основният фокус на изследванията и разработките винаги е бил насочен към човека. Екипите от инженери, физици и специализирани в областта на пътното движение психолози изследват възможностите за подпомагане на водачите в сложни ситуации, осъществяването на интелигентна връзка в мрежа между превозните средства и пътната инфраструктура, поведението на водачите и подходящите за движение в градска среда условия и технически средства за взаимодействие между човека и машината."

Когнитивна асистенция – предотвратяване на сблъсък чрез заобикаляне и спиране

В условията на градско движение много често възникват сложни ситуации, при които не всички водачи имат възможност да реагират навреме. Именно към тази област се насочва подраздела на проекта с название "предотвратяване на сблъcък чрез използване на кормилната уредба и спирачната система". Екипът на Opel се занимава с разработката на модерна електронна система за подпомагане на водача, която използва  осигуреното чрез интелигентната намеса с помощта на кормилната уредба допълнителното пространство на пътя като допълнителна възможност за избягване на инцидентите в определени ситуации. Основната цел на тази система е да спомогне за предотвратяване на сблъсъците с други автомобили и пешеходци в условията на градско движение.

В рамките на представянето на междинния отчет по проекта, екипът на Opel ще демонстрира експериментален автомобил, оборудван с модерна видеокамера и радарен сензор, придружени от модификации на кормилната уредба и спирачната система, които дават възможност за активна намеса в управлението на автомобила. Внимателното проследяване и изследването на реакциите на водача са важен критерий за оптимизацията на стратегическите алгоритми, определящи подхода на системата при намеса в управлението. В допълнение към това, в демонстрационния прототип на Opel ще бъдат включени последните разработки и достижения на компанията в областта на взаимодействието човек-машина, както и най-модерните методи за установяване на намеренията на водача за извършване на определени действия.

Мрежови системи за управление на движението – интелигентните кръстовища

Информацията, изпратена до автомобила по Wi-Fi мрежа от страна на транспортната инфраструктура и/или други участници в движението може да спомогне за формиране на полезни препоръки и съобщения за водача преди навлизане в кръстовища, които да му бъдат предавани по удобен и максимално интуитивен интерфейс човек-машина. По този начин водачът ще може да подходи с максимално удобство, безопасност и спокойствие към кръстовището, както и да спести енергия поради възможността за пресичане без необходимост от спиране на основата на вече постъпилата информация за липса на други участници в движението на това място в този момент. Tази възможност за оптимизация, както и по-нататъшното развитие на т.нар. „car-to-X” технология (свързана с комуникацията автомобил-автомобил и автомобил-инфраструктура) за специфичните условия на градското движение също ще бъде представена в рамките на междинния отчет на проекта UR:BAN.

В тази част от проекта, компанията Opel допринася със своя дългогодишен опит в областта на „car-to-X” комуникацията, демонстрират и в успешно приключилите полеви изпитания на технологията SIM-TD. В бъдеще свързаните в информационна мрежа транспортни системи и съдействието между участниците в движението ще позволят извършването на следващата стъпка в развитието – от прост обмен на информация до съвместни действия на всички участници в определена ситуация с цел избягването на произшествия и повишаване на ефективността на движението.


Човешки фактори в автомобилния трафик – подходящо за градски условия взаимодействие между човека и машината

В рамките на проекта UR:BAN екипът на Opel работи предимно в областта на подобряването на техническите системи. В същото време, набраната с помощта на тези нови технологични решения информация може да има изключително сериозен принос за повишаването на комфорта и безопасността на шофирането в случай, че водачите знаят как и и имат възможност да се възползват от тази информация, съобразявайки коректно своите реакции с нея. Поради това основният фокус на подраздела на проекта “взаимодействие човек-машина” HMI (Human-Machine Interaction) е насочен към изследване на начина, по който човекът възприема действието на електронните системи за подпомагане на водача. На преден план е изведена работата в екип на специалисти в различни области – психолози, инженери и физици, които си сътрудничат в разработката и практическото внедряване на нови технологични елементи за комуникация с водача.

Сред важните въпроси, подложени на проучване в тази област са вида и съдържанието на информацията, от която водачът се нуждае за изготвяне на оптимална стратегия за управление на автомобила, формите на представяне на информацията, които поощряват водача да използва дадена система, както и начините за избягване на факторите, разсейващи и отвличащи вниманието на водача. За тази цел експертите изпробват въздействието на системите за подпомагане на водача в различни симулации на реална пътна обстановка в контролирана, напълно безопасна среда.

Анализът на получените обективни и субективни данни и резултати от изследванията се използва за основа на оценката за конструкцията и изпълнението на дадена система за подпомагане на водача. Електронните системи, оказващи доказано адекватна подкрепа на потребителя биват интегрирани по-нататък в проекта в тясно сътрудничество с елементите, разработени в другите негови подраздели.


Човешки фактори в автомобилния трафик – предвиждане на поведението и разпознаване на намеренията за извършване на действие

Адекватното разбиране на поведението на водача може да спомогне за подобряване на възможностите за предупреждение на интерфейса, с който модерните електронни системи за подпомагане осъществяват връзка със сетивата на водача. Затова усилията на специалистите на Opel, работещи в подраздела на проекта "предвиждане на поведението и разпознаване на намеренията за извършване на действие" са насочени към създаването на алгоритми, които да дадат възможност за разкриване на намеренията на водача за извършване на определени действия с помощта на наличните стандартни сензори в автомобила. Tова на свой ред би позволило прогнозиране на поведението на водача в критични и усложнени ситуации на пътя.

Въпросният алгоритъм следва да идентифицира на ранен етап евентуалните последващи маневри за избягване на препятствия или ситуациите, налагащи рязка и пълна употреба на възможностите на спирачната система. Многобройните тестове и богатата база данни от тези изпитания показват ясно, че преди извършването на подобни маневри, при всички водачи се наблюдават специфични модели на поведение и характеристики по отношение на надлъжната и напречна траектория на воденето на автомобила. Повече от 50 доброволци са участвали в изпитанията на затворено обезопасено трасе с определен профил, при които са били изправени пред предизвикателството на внезапно появяващи се препятствия и е трябвало да предприемат съответните действия и маневри за предотвратяване на сблъсъка с тях.

На основата на резултатите от тези изпитания екипът на Opel очаква да получи възможност за прогнозиране на възможностите на водача да намали последствията от възникналата критична ситуация с помощта на кормилната уредба и спирачната система. Tази информация на свой ред може да спомогне за адекватната адаптация на мерките за предупреждение и на стратегията за активна намеса от страна на електронните системи, които да бъдат от полза за подраздела на проекта "предотвратяване на сблъcък чрез използване на кормилната уредба и спирачната система ". В случай, че системата установи, че водачът е способен да се справи сам с критичната ситуация, тя може да забави или да подтисне подаването на предупредителен сигнал за възникваща опасност от произшествие.