Хората, страдащи от хронично безсъние, не могат правилно да "изключат" зоните на мозъка, свързани с работата на кратковременната памет. Именно по тази причина те имат проблем с концентрацията по време на работния ден, пишат американски учени в статия, публикувана в списание "Слийп".

Групата под ръководството на Шон Друмънд от Калифорнийския университет в Сан Диего е изследвала с магнитнорезонансна томография 25 пациенти с първично /не свързано с външни причини/ безсъние и 25 души, нямащи проблем със съня. По време на томографията участниците в експеримента е трябвало да изпълняват задачи, свързани с краткотрайната памет.

Резултатите от изследването показват, че хората, страдащи от безсъние, не могат правилно да модулират активността на тези области от мозъка, участващи в решаването на подочни задачи. Здравите хора с постепенното усложняване на задачите са успели да мобилизират допълнителни ресурси в невронните мрежи на краткотрайната памет.

Пациентите с безсъние не са успели да намерят резерв, защото техният мозък не е успял да "заглуши" зоните, които са активни в спокойно състояние, при отсъствие на целенасочена интелектуална работа. И двете групи участници в експеримента са имали равни интелектуални способности.

"Нашите данни ни помогнаха да установим, че хората с безсъние изпитват проблеми не само със съня през нощта. Техният мозък не може да работи ефективно и през деня", отбелязва Шон Друмънд.