Няколко месеца след като „Националното сдружение Недвижими имоти“ /НСНИ/ изготви и успя да вкара в парламента свой законопроект за учредяване на Национална камара на брокерите, се появи друга браншова организация, която иска противоположното - да няма Камара на брокерите на недвижими имоти. „Сдружение брокери на имоти“ /СБИ/ има вече към 150 члена, съсредоточени най-вече в Пловдив, Варна и Бургас. В списъка засега липсват агенции от Русе и местни брокери споделиха, че никой от новото сдружение все още не е потърсил контакт с тях. Очевидно обаче се очертава конфликт между столичните агенции, които искат чрез НСНИ да управляват целия бранш, и тези от провинцията, на които много не им се харесва някой техен колега от София да решава дали те могат да работят, или не, като им взема и пари за това.
Явното противопоставяне на НСНИ личи от формулираните цели на сдружението, сред които са „недопускане на браншово регулиране в сектора „Недвижими имоти“ и отстояване необходимостта от регулация от страна на държавата с нейните институции. СБИ иска законови гаранции за запазване свободата на стопанската инициатива в бранша чрез недопускане на налагането на монополни положения, в това число в областта на професионалното обучение на брокери, признаване и лишаване от правоспособност на брокери, професионалното застраховане и цялостното администриране на бранша от страна на друг субект извън държавата и нейните органи - все идеи на опонента НСНИ.
Сдружение брокери на имоти също се обявява за регулиране на бранша чрез специален закон и въвеждане на регистрационен режим чрез създаване на Национален регистър на брокерите. Идеята е той да бъде поддържан от държавен орган - Агенция по вписванията, Комисия по финансов надзор или друг подобен. В него следва да се включат конкретни данни като имена, агенция - работодател, образование на брокера, наложени санкции от съда на брокера и други. Сдружението е подготвило и свой проект за закон, в който се описва и самата процедура по вписване в Регистъра на брокерите.
Хубавото за клиентите на агенциите за имоти е, че и двата проекта на двете организации предвиждат регламентирането на изисквания за професионална квалификация, за специални знания, умения и компетентност на брокерите, дефиниране на ясни задължения на агенциите и брокерите и отговорности за неизпълнението им и въвеждане на етични правила и норми, неизпълнението на които от страна на брокерите да подлежи на санкция.