Числата от 70-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 41, 23, 10, 19, 48, 13.
II теглене: 10, 20, 43, 29, 37, 35.

---------------------

6 от 42
I теглене: 12, 10, 23, 27, 22, 8.

---------------------

5 от 35
I теглене: 10, 14, 5, 23, 27.
II теглене: 7, 22, 14, 18, 13.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 6, 2, 7.
Печеливши числа:1, 6, 5.