Амбициозната цел за намаляване на административната тежест със 7 млн. лв. си е поставило Министерство на правосъдието. Това обяви на пресконференция министър Зинаида Златанова. Според нея основна задача на правителството е да намали таксите, за да стимулира бизнеса у нас и да направи държавата ни по-апетитна за инвеститорите.

Според данните, представени от министър Златанова, от февруари насам таксите, събирани от Агенция по вписванията, са били намалени с около 22 %.

По думите на министър Златанова друга цел е държавата да върне доверието на гражданите в своите институции.