Приемането на промените в системата на кадастъра и имотния регистър имат за цел максимално да облекчат бизнеса и в същото време да гарантират сигурността на всички сделки.

Това стана ясно от думите на Сабрие Сапунджиева, заместник-министър на правосъдието.

Сапунджиева взе участие в конференция на тема "С лице към бизнеса и добрите европейски практики", организирана от Агенцията по вписванията.

Тя посочи, че в рамките на изпълнението на правителствената програма са изготвени промени в правилника за вписвания, които са готови.

"Чакаме на второ четене да мине Законът за кадастъра и имотния регистър. Завършва се работата по промените, предложени от министерството на правосъдието на работна група на парламента. Приети са предложенията, а представителите на бизнеса могат да ги видят на сайта на НС", заяви заместник-министърът на правосъдието. Тя призова бизнеса да бъде активен и да се запознае с предложените изменения.

Сабрие Сапунджиева обясни, че се работи също така, за да могат да се ускорят промените в имотния регистър и да започне въвеждането на имотни партиди. "Досега тази дейност е блокирана, защото изработените кадастрални карти необхващат целите съдебни райони, а само отделни територии и общини в районите. Министърът не може да ни даде заповед за съответния съдебен район", добави тя.

Сапунджиева съобщи, че е внесена промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър като тя касае влизането в сила на картата на съответната територия и при тази ситуация министърът ще издава заповед съответно с член 70 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

"Досега, където има изповядани сделки на кадастрални карти в службите по вписвания тези партиди са запазени. Така ние ще имаме възможност, когато влезе в сила, съответния закон тези данни да мигрират", каза още заместник-министърът на правосъдието.