Високата цена на биологичните инсектециди, които се използват в производството на биопродукция, пробите, които се взимат, за да се удостовери качеството, вдигат цената на биосалатите. Това твърди производителят Стоян Симеонов, който произвежда биопродукти в Елин Пелин пред камерата на bTV. Според него, в отглежданите по биологичен път салати има 30% повече сухо вещество, отколкото в конвенционално отглежданите. Това на практика означава, че в тях има много повече вода и химикали.

Сега една биосалата се предлага по 1.30 лева на пазара, докато конвенционалните са по 60-70 стотинки.

Бипроизводството е част от начина на живот, твърдят експерти. Според данните, напоследък все повече хора се ориентират към този сектор на земеделието, но повечето от продукцията им отива за износ, докато нашия пазар все още е слабо снабден с такива продукти.