Проектът за изграждане на ново Рибарско селище на общинска земя под хижа „Приста“ се движи по инстанциите, като в момента се чака разрешение от Регионална инспекция по околната среда и водите. Ековедомството е разгледало предложението през миналата седмица със становището, че за публикуваното инвестиционно намерение е необходимо изготвянето на оценка за въздействие върху околната среда. Трябва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.
Проектът предвижда изграждането на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав при различни водни стоежи на реката и площадка с навес за лодкоубежище с 10 броя клетки. Ще се изградят и два пътни подхода до рампата - първият ще бъде с дължина на трасето 549 м, а втория, разположен във високата тераса на брега на река Дунав, с дължина 586 м, като започва от края на път № 1 и завършва при съществуващ асфалтов път до помпена станция.
Както „Утро“ писа, приблизителната стойност на проектното предложение е 600 000 евро, като се очаква финансирането да бъде изцяло с привлечени отвън средства. 75% от тях се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а 25% - от държавния бюджет.