„Свинекомплекс Николово“ е реализирал 59 000 лева печалба през първото тримесечие на годината, става ясно от предварителния отчет на дружеството пред фондовата борса. Общите приходи възлизат на 1,814 млн. лв., което е с 19% по-малко спрямо същия период на предходната година. До 1,739 млн. лв. спадат обаче и разходите, което е със 17.7% по-малко.
След обилната зърнена реколта през миналата година и поевтиняването на фуражите цените на свинското месо започват да се повишават, но все още са по-ниски от миналогодишните.
С 0,02 лева на килограм живо тегло се е понижила средната продажна цена на свинското месо през първото тримесечие спрямо миналата година. Средната реализационна цена е 3,17 лв./кг живо тегло, като на угоени прасета е 2,58 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3,97 лв./кг ж.т.
Ръководството на дружеството очаква съществени промени в покупните цени на суровините, материалите и другите разходи, свързани с основната производствена дейност на дружеството. Повишението им несъмнено ще се отрази и в продажните цени на предлаганата от предприятието продукция.
Към 31 март числеността на персонала на „Свинекомплекс Николово“ е 82 души.
Предварителният неконсолидиран отчет не включва продажбите на месо и месна продукция, които бяха прехвърлени на дъщерната фирма „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД.