С 0,40 лева на килограм живо тегло се е покачила средната реализационна цена на свинското месо през първите шест месеца на годината спрямо миналата 2012 г., става ясно от предварителния отчет за полугодието на „Свинекомплекс Николово“. Средната реализационна цена е 3,18 лв./кг живо тегло при 2,78 лв. за същия период на миналата година. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,59 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3,98 лв./кг ж.т.
Оскъпяването на продукцията идва основно заради по-високите цени на фуражите. Тази ситуация обаче вероятно ще се промени в следващите месеци, тъй като се очертават високи добиви на царевица - основен компонент във фуражните смески.
По-високите цени на свинското месо помагат на „Свинекомплекс Николово“ да увеличи печалбата си от 132 хиляди през 2012 г. на 301 хиляди лева за периода януари-юни. 2,76 млн. лева приходи са реализирани от продажби на живи животни. 1,2 млн. са приходите от продажба на комбиниран фураж.
Продажбите на месо и месна продукция бяха прехвърлени на дъщерна фирма, която не е включена в този неконсолидиран отчет. През последното тримесечие на 2012 г. „Свинекомплекс Николово“ прехвърля дейността си по производство на преработена животинска продукция на своето дъщерно предприятие „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД. Приходите от продажби на местни продукти за периода не фигурират във финансовите отчети на дъщерното дружество, така че приходите в този сегмент ще бъдат отразени в консолидирания отчет на „Свинекомплекс Николово“.