До момента над 9000 души са се възползвали от проекта на Министерството на образованието „Нова възможност за моето бъдеще“ за признаване на неформално придобити умения, финансиран от Оперативна програма „Човешки ресурси“.

В този проект няма изискване за определен стаж, а се изисква доказване на компетентности. Целта му е хора, които са придобили неформално някакви знания и умения да получат документ за това, за да могат след това да си намерят работа на обявени работни места, заяви ръководителят на проекта Емилияна Димитрова.

За да бъде призната придобитата компетенция, даден човек може да отиде в съответното училище, което подготвя специалисти в тази област. В училището експертите могат да проведат разговор с него, да преценят какво знае на базата на стандартите в образованието ни и да му препоръчат каква квалификация може да получи. За получаване на документ се полагат изпити.

„Проектът работи от една година, като през това време се извършиха много проучвателни дейности, разработиха се предложенията за нормативни документи и наръчници, които да подпомогнат учителите и консултантите как се извършва тази дейност. Проведено е и обучение на хората, които извършват тази дейност, което е приключило в края на миналата година“, каза още Димитрова.