Животновъди и сдружения на собствениците на пасищни животни ще могат да ползват мери и пасища от държавния поземлен фонд без търг или конкурс от следващата стопанска година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Вече са подготвени и предстои да бъдат гласувани необходимите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Поправките са обсъдени от зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов с представители на животновъдните организации и предстои да се дискутират и с други земеделски формации, както и със сдружението на общините. Така ще се прекрати практиката стопани, които не отглеждат животни, да получават пасища и европейски субсидии.
Животновъдите от няколко години настояват за поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Реално първите стъпки към промяната бяха направени от служебния кабинет, по време на чието управление беше подготвена дългосрочната стратегия за развитие на селското стопанство за периода 2014-2020 г.