В днешния 67-ми тираж на игрите на Български спортен тотализатор нямаше участник, познал изтеглените числа и всички джакпоти в игрите на тотализатора оцеляха.

В играта 6/42 се очаква в неделя да се натрупа атрактивен джакпот в размер на 140 000 лева. В първо теглене на играта 6/49 сумата се очаква да достигне 560 000 лева, а за второ теглене на същата игра - 300 000 лева.

Числата на късмета в първо теглене на най-старата игра 6/49 бяха 1, 7, 26, 29, 30, 36. За второ теглена на същата игра изтеглената комбинация беше 1, 6, 9, 13, 24, 48. За днешния тираж бяха подадени 239 163 броя квитанции, а натрупаните постъпления бяха 575 838 лева.

В играта 6/42 днес също никой не позна печелившата комбинация от числата 4, 19, 26, 30, 36, 37. Квитанциите, подадени за тази игра бяха 105 140 броя, а размерът на постъпленията за тиража беше 168 032 лева.

В първото теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата 4, 10, 20, 27, 32, а във второ теглене късметлийската комбинация се състоеше от числата 6, 10, 16, 25, 26. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха маркирани печелившите позиции 3, 4, 6, а печелившите цифри бяха 1, 4, 5. Голямата награда в играта "Втори ТОТО шанс" в днешния тираж – 10 000 лева, бяха спечелени от участник, пуснал своята квитанция в град Сандански, район Благоевград.