Клиентите на Овергаз в страната спестиха на атмосферата замърсяване с над 208 хиляди тона вредни и парникови емисии през първите шест месеца на 2013 година, съобщиха от компанията. Близо 11 хиляди тона по-малко са вредните газове и праховите частици, а 197 хиляди тона по-малко е въглеродният диоксид – най-разпространеният парников газ. Това се дължи на замяната на твърди и течни горива с по-екологичното, енергоефективно и евтино синьо гориво.
 
Потребителите на „Овергаз Изток” икономисаха най-много емисии на атмосферата – над 61 хиляди тона. Следват ги газифицираните жители и индустрията в София, Банкя и Божурище – близо 60 хиляди тона, Северна България – над 52 хиляди тона, в Западна – близо 23, и в Южна България – над 13 хиляди тона. Най-осезаема промяна в качеството на въздуха има в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата със синьото гориво и индустрията премина на природен газ.

По този начин клиентите на газоразпределителното дружество имат възможността да се възползват от предимствата на синьото гориво, като междувременно допринасят за по-чистия въздух. От 2000 година до момента газификацията, извършена от Овергаз, спести близо 4 милиона тона емисии на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.