С всяка нова версия обаче се наблюдава подобрение, според Sauce Labs.
Internet Explorer е един от най-ненадеждните десктоп браузъри, според калифорнийската компания Sauce Labs, разработчик на платформи за тестване на приложения. Резултатите от тестовете показват, че при над 55 милиона пускания Internet Explorer (сумарно за всички версии) дава грешка в 0,25% от случаите, което е по-често отколкото при Safari, Opera, Chrome и Firefox.

Safari дава грешка в 0,15% от случаите, при Opera този показател е 0,125%, при Chrome – 0,12%, а при Firefox – 0,11%. Така браузърът на Mozilla показва най-добър резултат в тестовете за надеждност.
Като цяло, с всяка нова версия браузърите стават все по-надеждни. Така например, коефициентът на грешки в IE6 възлиза на 0,31%, а при IE10 е по-малък от 0,05%. Всяка нова версия е по-надеждна от предходната, установявя изследването.
Ако се сравняват текущите версии на браузърите, то най-ненадежден е Safari 6, при който грешките достигат 0,12%. При Chrome 27 процентът е много малък, а при Firefox 22 практически липсва подобен проблем.

Половината от тестваните версии на браузъри имат коефициент на грешки под 0,07%. Това е достатъчно ниска стойност, което показва, че с излизане на нови версии браузърите стават по-надеждни, заключава анализът.
По данни на Net Applications, през юли Internet Explorer (във всичките си версии) държи 56,61% от пазара на десктоп браузъри, следван от Firefox (18,29%), Chrome (17,76%) и Opera (5,42%).