С нова структура ще посрещне Общината 2013 година. А покрай нея 83,5 щата, които кметът Пламен Стоилов нарича „скрита администрация“, защото изцяло се финансира от местния бюджет, ще бъдат орязани наполовина - с 42,5 бройки. Останалите 41 ще бъдат прехвърлени към отделите на общинската администрация. Намеренията ни са да оптимизираме работата на Общината, а не да изкараме хората на улицата, коментира шефката на „Човешки ресурси“ Маргарита Нунева. На една част от служителите, които заемат набелязаните за съкращаване 42,5 щата, ще бъде предложена работа в общинските предприятия, така че реалните съкращения ще са 9,5 бройки. Колко точно от настоящите чиновници ще отидат на борсата, е трудно да се предвиди.
В новата общинска структура предстоят няколко съществени промени. Мегадирекцията „Хуманитарни дейности“ се разделя на две. Културата, образованието и спорта остават на подчинението на Ирена Петрова, а здравеопазването и социалните дейности образуват самостоятелна дирекция. За нейн шеф ще бъде обявен конкурс.
Другата важна промяна е свързана с дирекция „Устройство на територията“. Към нея ще бъде създаден самостоятелен отдел за контрол на строителството от 7 души. Един от мотивите е, че законодателна промяна разширява правомощията на Общината по надзора на незаконното строителство. Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол“, който сега е на подчинение на дирекция „Инфраструктура, екология, транспорт“ преминава към дирекция „Устройство на територията“, където всъщност и логично му е място. В крайна сметка под контрола на зам.-кмета Свилен Иванов остават само екологията и транспортът.