Европейската комисия насърчава държавите-членки да опростят процедурите, включително преводите на дипломи, издадени от чуждестранни университети.

Това се казва в отговор на питане на Ивайло Калфин до зам.-председателя на Европейската комисия Вивиан Редниг, съобщават от Офиса на Ивайло Калфин в Европейския парламент. Призивът на Брюксел се отнася особено до признаването на академични сертификати за допускане до продължаване на образованието, се казва в отговора. Рединг добавя, че Европейската комисия улеснява работата на група от държави, които проучват начини за автоматично признаване на университетски дипломи. Ивайло Калфин се бори като евродепутат да убеди българските власти да премахнат бюрократичните пречки и да признават автоматично дипломите от регистрирани в ЕС университети.

Европейската комисия посочва, че приложението към дипломите, които описват естеството, степента, контекста, съдържанието и статута на завършено образование, е един от начините за облекчаване на абсолвентите, които се опитват да легализират документите си за образователна степен.

Взаимното признаване на професионалните квалификации за регламентираните професии (хуманна медицина, акушерство, инженерство и др.) пък са уредени с европейска директива, която ЕС смята да подобри като въведе професионални карти, които да са достатъчни за признаване на право на практикуване на такава професия в рамките на съюза. Тъй като има други начини за легализиране на дипломите, не е необходимо проектът, предвиждащ отпадането на апостилите за 20 вида граждански документи в ЕС, да обхваща и дипломите за образование и професионална квалификация, се казва в отговора на Европейската комисия. Другата причина, изтъквана от комисар Редниг, е че не всички дипломи са публични документи. Предстои предложението на ЕК да бъде разгледано от Европейския парламент, който може да внесе поправки в законодателния текст.

От началото на мандата си като член на Европейския парламент Ивайло Калфин води битка за облекчаване признаването на дипломи от европейски университети в България. В резултат беше променен Законът за висшето образование и бяха облекчени процедурите за легализиране на документите.Университетите получиха правото сами да решават дали квалификацията на кандидатите, позволява те да продължат образованието си у нас, намален беше броят на изискваните документи, както и институциите, от които трябва да се търси одобрение. Министерството на образованието, което обработва документите на желаещите да узаконят чуждестранните си дипломи, получи наскоро правото да полага апостили върху документите, вместо Министерството на външните работи.