Центърът за малки тела в Слънчевата система (Харвард, САЩ) днес рано сутринта официално обяви за съществуването на нов и уникален по рода си обект под наименованието 2013 PE67, съобщиха от обсерватория "Звездно общество А79".

НАСА каталогизира обекта като транснептунов поради факта, че средното разстояние между него и Слънцето е по-голямо от това на планетата Нептун. От познатите ни, обаче, над 650 000 астероида, няма сходен по своята орбита на движение, която и трудно би могла да бъде причислена към тази, на който и да е познат ни транснептунов обект.

Въпреки че обектът обикаля Слънцето за повече от 400 г. и се движи почти перпендикулярно спрямо плоскостта на планетите, той се доближава близко до Земята и дори в началото е бил помислен за близко-земен астероид. Нашите астрономи от обсерватория "Звездно общество А79" са наблюдавали астероида още в деня на неговото откритие на 9-ти срещу 10-ти август и благодарение и на техните наблюдения е изчислена позната ни към момента орбита на небесното тяло.

Според д-р Фратев, може би става дума за "угаснала" дългопериодична комета, която след множество приближения до Слънцето е образувала дебела кора около ядрото си и тя не позволява детектирането на кометна активност. От друга страна, обаче не е ясно защо именно сходните по движение до новото тяло комети са били едни от най-ярките наблюдавани до момента в историята на човечеството.

Обектът е уникален по своята природа и ще бъде във фокуса на вниманието на специалистите през следващите месеци. Не е за пренебрегване и фактът, че орбитите на транснептуновите обекти дават важна информация за формирането и еволюцията на Слънчевата система, което може да доведе до нова представа за формирането на нашата планетна система.