„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е продал през юли 1469 дка земеделска земя при средна цена от 1019,4 лв. на декар, става ясно от месечния бюлетин на дружеството. Закупени са 2185 дка земеделска земя при средна цена от 728 лв./дка, която е рекордна в историята на фонда. „Адванс Терафонд“ е сред най-големите собственици на ниви в България, който към края на юли притежава 248 191 дка земеделска земя. 11 845 декара от тях са в Русенско.
Оповестените данни влизат в силно противоречие с мощно лансираната напоследък теза, че цените на нивите са нереално високи и че заради ниските изкупни цени тази година следва да поевтиняват. Някои заинтересовани играчи дори заговориха за „спукване на балона“. Рутинната дейност на най-големия в България публичен фонд за земеделска земя обаче показва точно обратното - цените продължават да растат.
Дружеството натрупва критична маса земи в едно землище с цел бъдещо окрупняване в по-големи масиви чрез последващи покупки на земя в същите землища. Тази му стратегия носи успех вече 5-6 години и акционерите на фонда получават стабилни приходи във вид дивиденти. Печалбите се формират както от получените ренти от отдаване на земята, така и от разликата в цените на купените и продаваните земи, която след комасация има значително по-висока стойност. От началото на годината са продадени 6288 дка земделска земя при средна цена от 1108 лв. на декар.
Средните покупни цени в другите месеци от началото на годината бяха между 632 и 676 лв. на декар - доста по-ниски от отчетените за юли 728 лв./дка. От началото на годината са закупени 10 355 дка земеделска земя и към 31 юли 2013 г. фондът притежава 248 191 дка. Нетното увеличение е с 4067 дка от началото на годината.
За стопанската 2012-2013 г. са отдадени под наем и аренда 188 851 дка или 76,1% при средна рента 30,05 лв./дка, заедно с договорите от предходните години. Средното ниво на рентата само по новите договори за стопанската 2012-2013 година е 36 лв./дка. Очакваните рентни приходи за 2012-2013 г. са 5 672 004 лв., от които са събрани авансово 903 341 лв. или 15,9%, а за земеделската 2011-2012 г. са събрани вземания за 5 220 973 лв. или 86,9% от очакваните.
Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поскъпват с 6% за последните 12 месеца до 2,146 лв. за акция и 183 млн. лв. пазарна капитализация. През периода е разпределен и брутен дивидент от 0,493 лв. на акция, с което поскъпването реално е над 30% за година.