Случилото се в "Ораново" не трябва да се повтаря, трябва да се вземат най-добрите мерки, за да няма други подобни инциденти. Това заяви инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.

По повод днешния Ден на миньора от Българската минно-геоложка камара изнесоха данни за случващото се в сектора. Изпълнителният директор на камарата напомни, че със заповед на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев беше създадена работна група, в която участват както представители на МИЕ, МТСП, така и служители на ГИТ, експерти от БМГК и учени, които вече близо месец заедно анализират нормативната уредба. До края на август те трябва да предложат промени в нормативната база, с които да се създадат предпоставки да се повиши нивото на безопасност в мините.

"В България има мини, които са пример в световното минно производство от гледна точка на безопасност на труда, те правят всичко възможно, за да може миньорите да бъдат обезопасени. Към това трябва да се стремят всички фирми в минната индустрия", коментира Андреев. От БМГК подкрепят проверките на ГИТ във всички фирми в този сектор. "Като доброволна браншова организация ние насърчаваме нашите членове да се сертифицират и да прилагат най-добрите практики в сферата на безопасността", подчерта изпълнителният директор на камарата. От БМГК са предложи на правителството 15 мерки за подобряване на бизнес средата в сектора.