България може да загуби около 22 милиона лева заради изоставане в изпълнението на Оперативна програма "Рибарство".

Министерството на земеделието води активни преговори с Еврокомисията за удължаване срока на изпълнение на проектите на малките рибарски групи поне с още 5 месеца, или до май 2014. От договорираните 87 % от парите по ОП Рибарство са изплатени едва 32%. Причините са комплексни, сочи анализът, направен от Министестовто на земеделието и храните, съобщава БНТ.

Валентина Маринова, зам.-министър на земеделието и храните заявява: "Няма унификация на поднормативната уредба, има много подписани договори, които все още не са започнали, защото са подписани и са прилагани в правила, които са с определени неясноти. Бенефициентите нямат сигурност при своята заявка за кредитиране".

Маринова поясни, че кредитните досиета на малките рибари са къси, банките не ги приемат като надеждни клиенти: "Твърде е възможно около 22 милиона лв. да бъде загубата, имайки предвид, че част от прилаганите поднормативни актове за изработване на програмата са в етап на тежести и невъзможност на бенефициентите да бъдат така удовлетворени и с по-голяма сигурност при изпълнение на техните проекти".

Предстои промяна на наредбата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката "Развитие на рибарските области", която създава трудности на потенциалните ползватели на средствата. Сроковете от подаването и разглеждането на проектите ще бъдат намалени двойно и стават 30 дни. Продължават и анализите за следващия програмен период - 2014 - 2020. Искането на България е средствата за новия финансов период да не зависят от усвоеното досега.

"Още през септември всички анализи трябва да се представят в Брюксел и да можем да отстояваме запазване на ресурса, който е бил разпределен за първия програмен период", допълни Валентина Маринова. Тя каза още, че предстои ремонт за Закона за рибарството с оглед новата визия на общата рибарска политика на общността. А тя е с рязък завой към опазване и възстановяване на риболовните ресурси и внимание към дребните рибари за сметка на промишления риболов.