Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова издаде заповед до директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) във връзка с протестите. Във връзка с изострената обстановка от протестите в София кметът нареди на директора на СДВР да предприеме всички необходими действия в кръга на неговата компетентност. Това означава полицията да направи всичко, каквото може с оглед недопускане на нарушения на обществения ред и извършването на престъпления на територията на Столичната община при провеждането на мероприята свързани със струпването на значителни групи от хора за периода от 16 август.
Градоначалникът разпорежда да се предприемат всички мерки за недопускане на сблъсък на противостоящи групи от хора на територията на Столичната община.