107 находки от керамика, кост, камък, мидени черупки, фигурки, сечива и накити - това е равносметката на тазгодишните археологически разкопки на селищната могила край село Бъзовец. През юли и август там работи екип под ръководството на Димитър Чернаков от Историческия музей в Русе, доц.д-р Явор Бояджиев от БАН и инж.Дончо Караколев. В работата се включиха студенти от Нов български университет, Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“, Университета в английския град Дъръм и младежи от Русенския университет.
Обект на изследване бяха откритите миналото лято останки от две сгради и разрушени укрепления, датирани от първата половина на каменно-медната епоха (4800-4550 г.пр.Хр.). Първата сграда е била с плетени стени, измазани с глина. Вътре са открити фрагменти от керамични съдове и множество животински кости, както и кремъчни ножове и стъргалки, длета и шила от кост и две гривни от мида, разказват археолозите. Според тях гривните са се използвали не само като накити, но и като разменно средство. 
Втората постройка е била от типа на наколните жилища. За това говорят откритите останки от четири носещи дървени колони. Подът е представлявал дървена скара от греди върху колонадата, обмазани с глина. Там археолозите намерили остатъци от квадратна керамична пещ, те установили и че част от вътрешното пространство било на два етажа, като вторият вероятно е бил всекидневно обиталище. За това свидетелствали петте етапа на обмазване, както и фрагментите от натрошени съдове и находки от керамика: плочка и гривна, предмети от кост, рог, кремък и камък.
Сградата е била унищожена от пожар, смятат специалистите. Според тях хората, живели там преди близо 7000 години не са имали време да изнесат най-ценната покъщнина и да избягат, преди огънят да е изпепелил всичко.