Всеки втори от анкетираните над 840 души от Русе, Борово и Сливо поле иска да участва в обществен съвет, който да обсъжда и търси решение на проблемите, с които се сблъскват хората в ежедневието. Това показват данните от допитването, проведено по време на Дните на отворените врати в областната управа. Освен това хората са пожелали административният сайт да съдържа повече информация, а самата администрация да се отвори за срещи с гражданите.
Дните на отворените врати ще приключат на 15 август, а ден по-късно ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения. Срещите с граждани се осъществяват по проект, финансиран по ОП „Административен капацитет“.