Фонд „Земеделие“ започна процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти при цена 1 стотинка за килограм мляко. Производителите, които искат да закупят квоти, могат да подадат заявления до 25 август. Желаещите да продадат индивидуалната си квота подават заявления, след като бъдат обявени количествата за купуване на 5 септември, но не по-късно от 10 октомври 2013 г. Кандидатства се по адрес на регистрация на физическото или юридическо лице.
Борсата за млечни квоти се прилага за пета поредна година в България. Покупко-продажбата е въведена в страните от Европейския съюз, за да бъде постигнат баланс между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти.
Млекопроизводителите, които искат да разширят дейността си, могат да купят допълнително количество квота, а тези, които не могат да я реализират, да се освободят от нея.